• Roky 1992 – 2014

    Tanečný A.Valašková, M.Hurčalová 2009

  • Lukostrelci

    Lukostrelecký krúžok

  • Plastikoví modelári

    Plastikovomodelársky krúžok

Vítajte na stránke Centra voľného času vo Svite

Záujmové útvary

Klubová činnosť

Krúžky v CVČ školský rok 2015/2016 v kategórií Klubová činnosť  .  …

Mládež, dospelí

Krúžky v CVČ šk. rok 2015/2016 v kategórií Mládež, dospelí    …

Čo máme nové?

Úspechy záujmových krúžkov v školskom roku 2014/2015

Úspechy záujmových krúžkov v školskom roku 2014/2015

- lukostreľba: Majstrovstvá SR v terčovej lukostreľbe –  Veľké Zálužie 14.-15. september…