PRÍRODOVEDNÉ  KRÚŽKY:

Rybársky

  • športový lov rýb na udicu,  výroba plavákov a mušiek, poznávanie a ochrana prírody
  • vedúci:     Peter Mazúr, Bc. Ján Zoričák
  • veková kategória:     3. – 9. roč. ZŠ, SŠ
  • miesto:     Rybársky dom, Svit
  • rozvrh:     pondelok 16,00 – 18,00

Prechádzky prírodou

  • poznávanie prírody, pozorovanie fauny a flóry, ochrana prírody, projektové vzdelávanie
  • vedúca:    RNDr. Danica Božová
  • veková kategória:    žiaci ZŠ, SŠ
  • miesto:    CVČ, vychádzky do prírody
  • rozvrh:    piatok 14,00 – 16,00    sobota 9,00