• vedúci: Petra Strungová, Bc. Janka Koreňová
  • veková kategória: 0.-6. rokov
  • miesto: klubovňa CVČ
  • rozvrh: utorok , štvrtok 10,00 – 12,00 hod.