základy a rozšírenie verbálnej komunikácie v nemeckom jazyku – rozvoj
slovnej zásoby, použitie jazyka v blízkom okolí, prezentácia seba samého v nemeckom jazyku

  • vedúci: Andrea Michliková
  • veková kategória: dospelí
  • miesto: klubovňa CVČ