osvojiť si basketbalové zručnosti, všeobecná a špeciálna telesná príprava, herné činnosti jednotlivca, účasť na turnajoch

  • tréner: Michal Majerčák
  • veková kategória: 9. ročník ZŠ, mládež
  • miesto: Iskra Aréna
  • rozvrh: utorok 19,00 – 20,30 štvrtok 19,00 – 20,30