základy verbálnej komunikácie v nemeckom jazyku – rozvoj slovnej zásoby
hrou, použitie v blízkom okolí

  • vedúci: Andrea Michliková
  • veková kategória: 3. – 9. roč. ZŠ
  • miesto: klubovňa CVČ