základy elektrotechniky, elektrické obvody, schematické značky, meracie prístroje a meranie veličín, zdroje elektrického napätia, realizácia jednoduchých elektrických obvodov, pájkovanie, práca s elektrickými stavebnicami

  • vedúci:  Ing. Michal Vojtko
  • veková kategória: 3. – 9. ročník ZŠ, SŠ
  • miesto: fyzikálna učebňa ZŠ Komenského
  • rozvrh: streda 14,00 – 16,00