nácvik a zdokonaľovanie herných činností; všeobecná a špeciálna telesná príprava, účasť na turnajoch

  • tréner: Dušan Kačica
  • veková kategória: 4. – 6. ročník ZŠ
  • miesto: futbalový štadión (do 30.10.) telocvičňa ZŠ Komenského
  • rozvrh: pondelok, streda, piatok 16,00 – 17,30 utorok, piatok 16,30 – 18,00.