práca s textom, jednoduché reportáže, príprava článkov do novín, práca s
fotoaparátom a fotografiami, rozhovory a interview na podujatiach mesta Svit,
ako aj príprava časopisu CVČ

  • vedúci: Dominika Pacigová
  • veková kategória: 5.- 7. roč. ZŠ, SŠ
  • miesto: klubovňa CVČ