základy tvorby letákov, grafickej úpravy, tvorba prezentácií, spracovanie digitálnej fotografie, skenovanie 2D, 3D, tvorba reklamných a informačných letákov a brožúrok

  • vedúci:  Ing. Peter Kostka
  • veková kategória: 5. – 9. ročník ZŠ, SŠ
  • miesto: klubovňa CVČ