poznávanie prírody, pozorovanie fauny a flóry, ochrana prírody, projektové vzdelávanie

  • vedúci: RNDr. Danica Božová
  • veková kategória: žiaci ZŠ, SŠ
  • miesto: CVČ, vychádzky do prírody
  • rozvrh: piatok 14,00 – 16,00 sobota 9,00