základný plavecký výcvik

  • tréner: Mgr. Silvia Karabinová
  • veková kategória: 5 – 6 roční MŠ, 1. ročník ZŠ
  • miesto: plaváreň Svit
  • rozvrh: utorok, štvrtok 16,00 – 17,30 hod.