• príprava a realizácia aktivít pre mládež, tréning organizačných zručností, spolupráca so samosprávou, mládežnícka politika
  • vedúci: Marko Habiňák
  • mentor: Bc. Janka Koreňová
  • veková kategória: mládež 14 – 20 roční
  • miesto: CVČ