CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Korešpondenčná adresa:

Centrum voľného času

Hviezdoslavova 268/32

059 21 Svit

t.č.: 052/77 56 164, 052/78 75 133

mobil: 0905 511 980

e-mail:   cvc@svit.sk

Riaditeľka CVČ: Andrea Michliková

Vychovávateľka: Bc. Janka Koreňová