všeobecná a špeciálna telesná príprava, nácvik a zdokonaľovanie tenisových zručností, účasť na turnajoch

  • tréner: Štefan Joppa
  • veková kategória: 2. až 8. ročník ZŠ
  • miesto: tenisové kurty (do 15.10.) Spolcentrum – tenisová hala
  • rozvrh: utorok, štvrtok 15,30 – 17,00 štvrtok, piatok 15,30 – 17,00
    sobota 11,00 – 13,00