koordinácia pohybov a hudby, estetika pohybového prejavu, reprezentácia MŠ
a CVČ na kultúrnych podujatiach mesta

  • vedúci: Bc. Jana Bachratá
  • veková kategória: 5 až 6 ročné deti
  • miesto: MŠ Školská
  • rozvrh: piatok 14,30 – 16,00 hod.