všeobecná a špeciálna telesná príprava, všestranný rozvoj pohybových schopností, nácvik herných činností, účasť na turnajoch

  • tréner: Alex Darák
  • veková kategória: 3. – 4. ročník ZŠ
  • miesto: telocvičňa pri CVČ, hokejbalové ihrisko pri Mladosti
  • rozvrh: utorok 15,00 – 16,30 h. štvrtok 16,00 – 17,30