výuka hry na bicie- brazílske bubny a perkusie, účinkovanie v hudobnej skupine

  • vedúci: Matej Kojš
  • veková kategória: dospelí do 30 rokov
  • miesto: CVČ
  • rozvrh: podľa potreby