základy verbálnej komunikácie v anglickom jazyku – blízke okolie, rozvoj
aktívnej slovnej zásoby

  • vedúci: Mgr. Blažena Lopatová
  • veková kategória: 5 a 6 ročné deti
  • miesto: MŠ Školská
  • rozvrh: utorok 14,30 – 15,30 hod.