orientácia v teréne pomocou buzoly, beh v teréne, turistické a topografické značenie, čítanie mapy, základy táborenia, rozvoj pohybovej zdatnosti účasť na súťažiach

  • tréner: PhDr. Ladislav Kalasz
  • veková kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
  • miesto: klubovňa CVČ