osvojenie základných plaveckých štýlov – kraul, znak, prsia

  • tréner: Braňo Bobuľa
  • veková kategória: od 2. ročníka ZŠ
  • miesto: plaváreň Svit
  • rozvrh: utorok 14,00 – 15,30 a 15,30 – 17,00 streda 14,00 – 16,00 hod.