základy verbálnej komunikácie v nemeckom jazyku – rozvoj slovnej zásoby
hrou, použitie v blízkom okolí

  • vedúci: Andrea Michliková
  • veková kategória: 5 a 6 ročné deti
  • miesto: MŠ Mierová, MŠ Školská