nácvik a zdokonaľovanie herných činností, všeobecná a špeciálna telesná príprava, účasť na turnajoch

  • tréner: Tomáš Barabas
  • veková kategória: 7. – 8. ročník ZŠ
  • miesto: futbalový štadión (do 30.10.) telocvičňa ZŠ Komenského
  • rozvrh: pondelok, streda, piatok 16,30 – 18,00 pondelok 16,30 – 18,00 streda 17,00 – 18,30 piatok 18,00 – 19,30