logá

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kontinuálne vzdelávanie

  1. Rozvoj koordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní – N. Kumorovitzová
  2. Lyžiarsky inštruktorský kurz – N. Kumorovitzová
  3. Informačná bezpečnosť v škole – N. Kumorovitzová
  4. Aktivizujúce metódy vo výchove – N. Kumorovitzová
  5. Adaptačné vzdelávanie – G. Bujňáková