rozvoj pohybových a koordinačných schopností, nácvik herných činností v pohybový hrách, účasť na turnajoch

  • tréner: PhDr. Ladislav Kalasz
  • veková kategória: 1. – 2. ročník ZŠ
  • miesto: telocvičňa pri CVČ, hokejbalové ihrisko pri Mladosti
  • rozvrh: utorok 14,00 – 15,00 štvrtok 14,30 – 15,30