Príď medzi nás, nájdi si čas,zober aj priateľa, aj keď to nezdieľa, presvedč ho s radosťou a veľkou ľahkosťou. Uvidíš, že priestor v centre je samá zábava a tvojou nájdenou radosťou.

Čo sme pre Vás pripravili:

Centrum voľného času vo Svite, pracuje už od roku 1961 ako Dom pionierov a mládeže. V roku 1990 zmenilo názov na Dom detí a mládeže a aktuálny názov Centrum voľného času je datovaný 1. decembra 1994.

Centrum voľného času je školské výchovno – vzdelávacie zariadenie, ktorého zriaďovateľom je mesto Svit. Naším poslaním je formovať a rozvíjať osobnosť dieťaťa a mladého človeka do veku 30 rokov mimoškolskými aktivitami, akými sú pravidelná záujmová činnosť realizovaná prostredníctvom podujatí, súťaží a turnajov. Súčasťou je aj prázdninová činnosť, ktorú sústreďujeme predovšetkým na obdobie jesenných, jarných a letných prázdnin. Svojou činnosťou zabezpečujeme chod 35 záujmových útvarov, medzi ktoré patrí aj Mládežnícky parlament a klub rodičov s deťmi na rodičovskej dovolenke pod názvom Detské centrum Gombíček.

Náš cieľ:

Hlavným cieľom výchovnej práce s deťmi v centre voľného času vo Svite je pomocou aktivít premyslene a systematicky rozvíjať ich osobnosť, ich psychické funkcie, procesy a možnosti. Chceme rešpektovať skutočnosť, že každá osobnosť je iná, jedinečná a preto aplikácia hier a aktivít v záujmových útvaroch bude prispôsobená individuálnym potrebám detí. Deti chceme viesť k pozitívnym ľudským a spoločenským hodnotám.

 


> Zobraziť kontakt na CVČ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>