základný nácvik a zdokonaľovanie tenisových zručností, všeobecná a špeciálna telesná príprava

  • tréner: Ing. Jozef Bednárik
  • veková kategória: 2. až 8. ročník ZŠ
  • miesto: telocvičňa pri CVČ
  • rozvrh: štvrtok 17,30 – 19,00 sobota 11,00 – 13,00