TECHNICKÉ KRÚŽKY:

Plastikovomodelársky

  • zhotovenie plastikových modelov lietadiel, lodí, áut a bojovej techniky, figúrky a diorámy, čítanie návodov k modelom, práca s pracovnými nástrojmi, miešanie farieb, účasť na súťažiach a výstavách
  • vedúci:     Leopold  Klas
  • veková kategória:     3. – 9. ročník ZŠ, SŠ
  • miesto:    dielňa CVČ
  • rozvrh:    streda, piatok 15,00 – 17,00

Elektrotechnický

  • základy elektrotechniky, elektrické obvody, schematické značky, meracie prístroje a meranie veličín, zdroje elektrického napätia, realizácia jednoduchých elektrických obvodov, pájkovanie, práca s elektrickými stavebnicami
  • vedúci:     Ing. Michal Vojtko
  • veková kategória:    3. – 9. ročník ZŠ, SŠ
  • miesto:      fyzikálna učebňa ZŠ Komenského
  • rozvrh:      streda 14,00 – 16,00