KULTÚRNO-UMELECKÉ  KRÚŽKY:

Výtvarný krúžok MŠ I.

 • rozvoj výtvarného videnia, myslenia, predstavivosti, fantázie, netradičné výtvarné techniky
 • vedúci:     Gabriela Bujňáková
 • veková kategória:     5 až 6 ročné deti
 • miesto:     MŠ Mierová
 • rozvrh:     pondelok  14,30 – 15,30 hod.

Výtvarný krúžok MŠ II.

 • rozvoj výtvarného videnia, myslenia, predstavivosti, fantázie, netradičné výtvarné techniky
 • vedúci:     Nadežda Kumorovitzová
 • veková kategória:     5 až 6 ročné deti
 • miesto:     MŠ Školská
 • rozvrh:     utorok  14,30 – 15,30

Tanečný krúžok MŠ

 • koordinácia pohybov a hudby, estetika pohybového prejavu, reprezentácia MŠ a CVČ na kultúrnych podujatiach mesta
 • vedúci:     Mgr. Iveta Kukurová , Bc. Jana Bachratá
 • veková kategória:     4 až 6 ročné deti
 • miesto:     MŠ Školská
 • rozvrh:    piatok 14,30 – 16,00

Klub dievčat

 • kreatívna tvorba, rozvoj estetického cítenia a fantázie, netradičné výtvarné techniky
 • vedúci:     Gabriela Bujňáková
 • veková kategória:     žiaci ZŠ, SŠ
 • miesto:     klubovňa CVČ
 • rozvrh:     štvrtok 14,30 – 16,00