JAZYKOVÉ  KRÚŽKY

Anglický jazyk MŠ I.

 • základy verbálnej komunikácie v anglickom jazyku – blízke okolie, rozvoj aktívnej slovnej zásoby
 • vedúca:     Mgr. Blažena Lopatová
 • veková kategória:      5 a 6 ročné deti
 • miesto:     MŠ Mierová
 • rozvrh:     utorok, streda 14,30 – 15,30

Anglický jazyk MŠ II.

 • základy verbálnej komunikácie v anglickom jazyku  – blízke okolie, rozvoj aktívnej slovnej zásoby
 • vedúca:     Mgr. Blažena Lopatová
 • veková kategória:     5 a 6 ročné deti
 • miesto:     MŠ Školská
 • rozvrh:     štvrtok 14,30 – 15,30

Nemecký jazyk 3. – 9. ročník ZŠ

 • základy  verbálnej komunikácie v nemeckom jazyku – pre začiatočníkov
 • vedúca:     Ing. Františka Kovalčíková
 • veková kategória:   3. až 9. ročník ZŠ
 • miesto:     klubovňa CVČ
 • rozvrh:     streda 15,00 – 17,00