DETI, MLÁDEŽ,  DOSPELÍ do 30 rokov

Mládežnícky parlament

 • príprava a realizácia aktivít pre mládež, tréning organizačných zručností, spolupráca so samosprávou, mládežnícka politika
 • vedúci:     Marko Habiňák
 • mentor:    Nadežda Kumorovitzová
 • veková kategória:      mládež 14 – 20 roční
 • miesto:     CVČ
 • rozvrh:     štvrtok 16,00 – 17,30

Hudobný

 • výuka hry na bicie, účinkovanie v hudobnej skupine
 • vedúci:     Matej Kojš
 • veková kategória:     dospelí do 30 rokov
 • miesto:     CVČ
 • rozvrh:     podľa potreby

Baby Centrum

 • herňa pre deti s mamičkami na materskej dovolenke, vzdelávacie programy, tvorivé dielne pre deti, hry
 • vedúca:    Gabriela Bujňáková
 • veková kategória:   deti 1 – 3 ročné s matkami
 • miesto:    klubovňa CVČ
 • rozvrh:   utorok, štvrtok 10,00 – 12,00