ŠPORTOVÉ KRÚŽKY:

Basketbalová prípravka ZŠ

 • rozvoj pohybových a koordinačných schopností, nácvik herných činností v pohybový hrách
 • tréner:    Rudolf Kovalík
 • veková kategória:   1. – 3. ročník ZŠ
 • miesto:     telocvičňa ZŠ Komenského
 • rozvrh:     utorok 15,00 – 16,30   štvrtok 15,30 – 17,00

Basketbal dievčatá

 • rozvoj pohybových a koordinačných schopností, nácvik herných činností (prihrávky, dvojtakt, streľba na kôš)
 • tréner:   Mg. Ladislav Kralinský
 • veková kategória:   5.- 8. ročník ZŠ
 • miesto:     Iskra Aréna
 • rozvrh:     pondelok, streda 14,00 – 15,30

Basketbal mladší žiaci

 • osvojenie si basketbalových zručností, všeobecná a špeciálna telesná príprava, herné činnosti jednotlivca, založenie a úspešné zakončenie rýchleho protiútoku, účasť na turnajoch
 • trénerka:     Michaela Drobná
 • veková kategória:   5. – 6. ročník ZŠ
 • miesto:    Iskra Aréna,telocvičňa ZŠ Mierová
 • rozvrh:    pondelok 15,30 – 17,00  utorok, štvrtok, piatok 16,30 – 18,00

Basketbal starší žiaci, kadeti

 • osvojiť si basketbalové zručnosti, všeobecná a špeciálna telesná príprava, herné činnosti jednotlivca,  účasť na turnajoch
 • tréner:     Mg. Ladislav Kralinský
 • veková kategória: 9. ročník ZŠ, mládež
 • miesto:    Iskra Aréna
 • rozvrh:    utorok 19,00 – 20,30  štvrtok 19,00 – 20,30

Plavecký I.

 • osvojenie základných plaveckých štýlov – kraul, znak, prsia
 • tréner:     Mgr. Juraj Majlát
 • veková kategória:    od 2. ročníka ZŠ
 • miesto:     plaváreň Svit
 • rozvrh:     utorok 14,00 – 15,30 a 15,30 – 17,00      streda 14,00 – 16,00 hod.

Plavecký – prípravka

 • základný plavecký výcvik
 • trénerka:     Mgr. Silvia Karabinová
 • veková kategória:    5 – 6 roční MŠ, 1. ročník ZŠ
 • miesto:     plaváreň Svit
 • rozvrh:     utorok, štvrtok 16,00 – 17,30 hod.

Futbal mladší žiaci

 • nácvik a zdokonaľovanie herných činností; všeobecná a špeciálna telesná príprava, účasť na turnajoch
 • tréner:     Dušan Kačica
 • veková kategória:  4. – 6. ročník ZŠ
 • miesto:    futbalový štadión (do 30.10.)                   telocvičňa ZŠ Komenského
 • rozvrh:    pondelok, streda, piatok 16,00 – 17,30    utorok, piatok 16,30 – 18,00

Futbal starší žiaci

 • nácvik a zdokonaľovanie herných činností, všeobecná a špeciálna telesná príprava, účasť na turnajoch
 • vedúci:     Tomáš Barabas
 • veková kategória:  7. -  8. ročník ZŠ
 • miesto:     futbalový štadión (do 30.10.)                  telocvičňa ZŠ Komenského
 • rozvrh:     pondelok, streda, piatok 16,30 – 18,00   pondelok 16,30 – 18,00  streda 17,00 – 18,30  piatok 18,00 – 19,30

Hokejbal – prípravka

 • rozvoj pohybových a koordinačných schopností, nácvik herných činností v pohybový hrách, účasť na turnajoch
 • tréner:      Miroslav Olejník
 • veková kategória:  1. -  2. ročník ZŠ
 • miesto:     telocvičňa pri CVČ,  hokejbalové ihrisko pri Mladosti
 • rozvrh:     utorok 15,00 – 16,30  štvrtok 14,30 – 16,00

Hokejbal mladší žiaci

 • všeobecná a špeciálna telesná príprava, všestranný rozvoj pohybových schopností, nácvik herných činností, účasť na turnajoch
 • tréner:        Matúš Buc
 • veková kategória:     3. – 4.  ročník ZŠ
 • miesto:       telocvičňa pri CVČ,  hokejbalové ihrisko pri Mladosti
 • rozvrh:       utorok 16,30 – 18,00 h.  štvrtok 16,00 – 17,30

Tenis I.

 • všeobecná a špeciálna telesná príprava, nácvik a zdokonaľovanie tenisových zručností, účasť na turnajoch
 • tréner:       Štefan Joppa
 • veková kategória:    2. až 8. ročník ZŠ
 • miesto:    tenisové kurty (do 15.10.)         Spolcentrum – tenisová hala
 • rozvrh:    utorok, štvrtok 15,30 – 17,00     štvrtok, piatok 15,30 – 17,00  sobota 11,00 – 13,00

Tenis II.

 • základný nácvik a zdokonaľovanie tenisových zručností, všeobecná a špeciálna telesná príprava
 • tréner:      Ing. Jozef  Bednárik
 • veková kategória:      2. až 8. ročník ZŠ
 • miesto:     telocvičňa pri CVČ
 • rozvrh:     štvrtok 17,30 – 19,00    sobota 11,00 – 13,00

Zjazdové lyžovanie

 • všeobecná a špeciálna telesná príprava, všestranný telesný rozvoj, kondičná príprava, príprava na snehu, účasť na súťažiach
 • tréner:      Miroslav Ilavský
 • veková kategória:  3 .- 7. roč. ZŠ
 • miesto:     telocvičňa pri CVČ
 • rozvrh:     pondelok, streda 17,00 – 18,30  sobota 8,00 – 11,00 hod.

Gymnastika – prípravka

 • rozvoj pohybových a koordinačných schopností, základy športovej gymnastiky
 • trénerka:     Mgr. Iveta Kukurová, Gabriela Bujňáková
 • veková kategória:     5 až 6 ročné deti MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ
 • miesto:      telocvičňa pri CVČ
 • rozvrh:      pondelok 16,00 – 17,00

Gymnastika

 • základy športovej gymnastiky, všeobecná a špeciálna pohybová príprava
 • trénerka:     Lenka Kaňuková
 • veková kategória:     3. – 8. ročník ZŠ
 • miesto:       telocvičňa pri CVČ
 • rozvrh:       pondelok  14,30 – 16,00

Lukostreľba

 • špeciálna telesná príprava, nácvik a zdokonaľovanie lukostreleckých zručností, účasť na turnajoch, tréning integrovaných žiakov
 • tréner:     Ivan Šimo, Nadežda Kumorovitzová
 • veková kategória:      1. – 9. ročník ZŠ,  SŠ
 • miesto:     telocvičňa pri CVČ
 • rozvrh:     streda 14,00 – 17,00   piatok 17,00 – 18,30  sobota 13,00 – 15,00